1. Kontaktujte nás a sjednejte si návštěvu

  • zavolejte nebo napište nám a domluvte si termín
  • můžete nás navštívit
  • vysvětlíme vám jak fungujeme
  • ukážeme vám, jak to u nás vypadá
 2. Stáhněte si žádost o službu chráněné bydlení

 3. Doručte nám žádost s přílohami

  • žádost k nám můžete doručit osobně, poštou nebo naskenovanou e-mailem
 4. Žádost posoudíme a ozveme se vám

  • posoudíme, zda spadáte do cílové skupiny
  • domluvíme si schůzku k provedení sociálního šetření ideálně u vás doma
 5. Bude-li volná kapacita, zahájíme spolupráci

  • pokud jste naší cílovou skupinou a my máme volnou kapacitu, můžeme uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby
 6. Kolik budete platit

  • maximální úhrady stanovuje vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
  • úhradu za ubytování a služby sociální péče naleznete zde
 7. Nebude-li volná kapacita, zařadíme žádost mezi žadatele

  • žádost u nás uchováme do doby, kdy se uvolní místo
  • poté vás budeme kontaktovat, zda nadále stojíte o spolupráci s námi

Můžeme odmítnout uzavřít smlouvu, když:

 • Neposkytujeme sociální službu, o kterou žádáte.
 • Nemáme dostatečnou kapacitu.
 • Váš zdravotní stav vylučuje poskytnutí naší sociální služby - když potřebujete péči v nemocnici, máte akutní infekční nemoc, nebo vážnou duševní poruchu a závažným způsobem by se tím narušovalo kolektivní soužití.
 • Vám byla vypovězena v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

(Tyto důvody stanovuje zákon o sociálních službách.)