Naše poslání a cílová skupina

Naším posláním je umožnit dospělým lidem s mentálním znevýhodněním žít v bytech chráněného bydlení a podporovat je podle jejich individuálních potřeb tak, aby mohli podle svých schopností a možností přebírat zodpovědnost za svůj život.

Naší cílovou skupinou jsou lidé s lehkým a středně těžkým mentálním handicapem ve věku od 18 let.

Naše cíle

Naším cílem je pomoci klientům rozvíjet své schopnosti
a přijímat odpovědnost za vlastní život.

Snažší cesta
k samostatnosti

 • Pomoc při přechodu do chráněného bydlení.
 • Nalezení pracovního uplatnění.
 • Podpory při hledání vlastního bydlení.

Podpora
asistenta

 • Individuální přístup podle potřeb každého klienta.
 • Podpora v rozhodování.
 • Podpora a pomoc v péči o domácnost.
 • Podpora a pomoc v péči o zdraví a vlastní osobu.

Spokojené
stárnutí

 • Poskytování návazných služeb pro klienty seniorského věku v chráněném bytě.
 • Přizpůsobení podmínek bytu pro pohodlný život klienta v seniorském věku.
 • Umožnění klientům seniorského věku dožít v chráněném bytě.

Trávení volného
času

 • Výlety, sportovní aktivity, procházky.
 • Skupinová setkání, návštěva knihovny.
 • Účast na sportovních akcích pro lidi s postižením.

Náš příběh

Příběh Chráněného bydlení Sokolov se začal odvíjet 8. července 1991.

1991

8. července 1991 jsme v Sokolově zaregistrovali první neziskovou humanitární organizaci s nadačním posláním – začali jsme náš příběh jako Nadace Bratrství a služba. Nosnou myšlenkou nadace bylo pomoci tam, kde toho v té vzrušující době bylo nejvíce potřeba. Na Sokolovsku bylo zapotřebí vybudovat domov, ve kterém by mohly důstojně žít handicapované děti. Díky pochopení mnoha lidí a institucí se podařilo podpořit vznik domova Sokolík, který provozoval tehdejší okresní národní výbor.

1999

Změnou legislativy došlo k ukončení činnosti nadace a 25. listopadu 1996 jsme založili Občanské sdružení Chráněné bydlení Sokolov s cílem vybudovat chráněná bydlení, zejména pro dospívající postižené mladé lidi. Dík pochopení a pomoci představitelů města, pan starosta Dr. Černík, 9. září 1999 slavnostně přestřihl pásku u objektu Chráněného bydlení. Od té chvíle „Jedeme ve vlaku, z něhož nehodláme vystupovat.“

2007

Rok 2007 se stal rokem, od kdy jsme oficiálně „poskytovatelem sociálních služeb“ podle § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Splnili jsme všechny požadované podmínky a získali jsme od Krajského úřadu Karlovarského kraje „oprávnění k poskytování sociálních služeb“, tzv. registraci. Náš cíl se nemění, umožňujeme dospělým lidem s mentálním znevýhodněním vést, co nejvíce samostatný život podle jejich individuálních potřeb. Zákon nám ukládá, co smíme a nesmíme a jak máme ke klientovi přistupovat, ale na naší práci s lidmi s handicapem se toho moc nezměnilo.

2014

Změny vítáme, jsou hybnou silou pokroku. Další změna v legislativě a nás čekala přeměna z občanského sdružení na spolek. Od 1. ledna 2014 hrdě neseme název Chráněné bydlení Sokolov, z. s. Pokračujeme v činnosti sociální služby a naše kapacita se pomalu rozrůstá.

2023

Odstartovali jsme novou etapu v životě spolku, která není převratná, ale koresponduje s moderními trendy poskytování sociálních služeb lidem s mentálním znevýhodněním. Děkujeme okolnostem, že nás k tomuto kroku přiměly a my mohli pro naše klienty pronajmout několik bytů na volném trhu s byty. Tím se nám podařilo přiblížit chráněné bydlení běžnému a samostatnějšímu životu.