Zvládnout svůj osobní příběh

Zvládnout svůj osobní příběh

Ne každý se narodí do růžové kolébky, někdo se narodí s určitým handicapem, jiného zaskočí nemoc, úraz, ztráta rodiny. Každý nedokáže zvládnout svůj komplikovaný život sám, potřebuje pomoc, ale velkou roli v životě hraje schopnost překonávat životní úskalí. Poznali jsme řadu příběhů našich klientů, jejich nelehké osudy ve většině případů zavinily zejména špatné zážitky z raného dětství a to, že nepoznali lásku v rodině.

V rodině, o které povíme, se poměrně záhy po sobě narodila čtyři děvčátka. Tři z nich nalezly, zřejmě brzy po porodu, útočiště v kojeneckém ústavu. Setkali jsme se z jednou z nich v jejích 30letech, kdy již prošla snad všemi typy sociálních zařízení. Dětský domov, internát, několik psychiatrických zařízení, domov důchodců. Nic z toho nebylo nutné, jen psychicky trpěla, byla to velmi vnímavá a citlivá osobnost, která nikdy nevěděla, kde je její rodina, kam patří, čí je, jaké má kořeny. Proč ji nikdo nechtěl. Svoje zážitky a prožitky svěřovala kresbám a psanému slovu. Byla houževnatá, chtěla se učit, poznávat, co jí až dosud bylo v životě odepřeno. U nás našla velmi dobrý vztah k ostatním klientům, kterým chtěla být užitečná. Pomáhat. Klienti v ní nacházeli vzor a oporu. Její hlavní myšlenkou bylo najít neznámou rodinu. Nakonec jsme našli matku a pak jednu a druhou sestru. Postupně dávala dohromady poznatky o neznámé minulosti. Letos pomohla i televizní Pošta pro tebe. Neuvěřitelné. Našla se poslední sestra, se kterou, jak se zjistilo, prožila jako miminko první měsíce svého života v kojeneckém ústavu. Sestra měla tehdy více štěstí, získala adoptivní rodiče.

Dnes je naše bývalá klientka zcela jiný člověk. Váží si svého zaměstnání, má samostatný byt a ústředním bodem jejího života je rodina její nalezené sestry, kterou zcela zahrnula do svého srdce. Ničím nezatrpkla. Nejméně 1x měsíčně se navštěvuje se sestru a pomáhá její rodině. Je užitečná a nadále nápomocná i našemu zařízení, zúčastňuje se dění u nás. Je to nadále samostatná, krásná, citlivá osobnost, která nevzdala svůj život, šla za svým cílem a v zásadě překonala i svůj handicap.

Milada Bučková

zakladatelka