Milena

Paní Milena je v našem chráněném bydlení desátým rokem a letos u nás oslavila 52. narozeniny. Přišla k nám z ústavního zařízení a jejím cílem bylo bydlet samostatně. V ústavu pro ni nemohli v té době takové podmínky vytvořit. Milena cítila, že může dokázat víc a my odhalili velký potenciál a chuť na sobě pracovat.

Životní příběh paní Mileny společně „píšeme“ od roku 2014

Samostatnost však s sebou nese i nové potřeby. Na začátku naší spolupráce Milena potřebovala pomoc asistentů v mnoha oblastech svého života. Musela se seznámit s novým prostředím, poznat město a okolí, vybavit si domácnost, zajistit si lékařskou péči a zvyknout si na nové asistenty. Naši asistenti ji z počátku poskytovali každodenní pomoc a podporu při nakupování, vaření, úklidu v bytě, naučili ji, jak správně pečovat o prádlo, doprovázeli ji k lékaři, ale také jí ukázali, že je možné se dál vzdělávat, kde a jak je možné trávit volný čas.

Postupem času si Milena osvojila spoustu dovedností pro samostatnější život a podpora asistentů se postupně snižovala. Nicméně přicházely nové výzvy, jako třeba docházka na střední školu Euroinstitut, kde paní Milena úspěšně dokončila učební obor.

Paní Milena je velmi zdatná. Už nepotřebuje podporu asistenta při vaření, protože to zvládá sama. Dokáže si vyhledat recept i na internetu a připravit podle něj dobré jídlo. Zvládne si sama obstarat běžné nákupy, umí samostatně cestovat, zajela si na výlet i do Prahy. Dokáže samostatné navštívit lékaře, a když potřebuje, aby ji doprovodil asistent, řekne si o pomoc. Doma si udržuje pořádek, a když si chce koupit něco hezkého na sebe nebo nového do bytu, poradí se s asistentem. Stále se spoléhá na pomoc asistenta, když plánuje své měsíční výdeje. Chce mít přehled o tom, kolik peněz má, na jak dlouho s nimi musí vyjít a co si za ně může koupit, případně jak dlouho bude šetřit na novou věc. Volný čas tráví s přáteli, poslechem hudby, procházkami, návštěvou kina nebo koncertů.

Na začátku naší desetileté cesty bylo přání paní Mileny žít samostatně. V roce 2023 se podařilo tento ambiciózní cíl téměř naplnit. Paní Milena se přestěhovala z objektu s více chráněnými byty do bytového domu v běžné zástavbě. Udělala tak další krok k větší samostatnosti. I v novém bytě stále čerpá naše sociální služby, ale její život je teď srovnatelný s životem jejích vrstevníků. Chráněné bydlení není jen o bydlení, péči o domácnost a vaření. Paní Milena si u nás našla nejen pomoc, ale i zaměstnání, partnera a přátele. Má spokojený život, který pevně stojí na třech pilířích – práce, vztahy a volný čas.